Drammen, hvor bodde våre forfedre?

Drammen 1870

På 1860 tallet var 4 av våre forfedre blant de som flyttet til Drammen. Det var Ellef Paulsen fra Hof, Jørgine Olsdatter fra Sandsvær, Berthe Larsdatter fra Lier og Nils Petter Nilsen fra Modum. Nils Petter og Berthe giftet seg i 1865 og i 1875 ble de foreldre til min oldemor, Jenny Mathilde. Ellef og Jørgine ble gift i 1867 og samme år som Jenny Mathilde ble født ble de foreldre til min Oldefar Paul Gustav Paulsen. Familiene bodde på flere steder og her vil jeg skrive hvor det var så langt jeg har funnet ut av det.

Nils Petter Nilsen og Berthe Larsdatter sin bryllupsdag er 14 Mars 1865. I kirkeboken står det han er født i Modum, men nå bor i Drammen. Hun er født i Lier og bor nå på Sørum.

Ved folketellingen i Desember det året bor de i bydelen Bragerøen. Det er ikke oppgitt noen gateadresse i denne folketellingen, men gårdens nummer er 290. Nummereringen er etter matrikkel som gjaldt fra tidlig 1800 til ca 1870. På et kart fra 1850 har jeg funnet eiendommen og den lå der Brantenborggaten går mellom CC og Meny i dag. Dette området var blant de områdene som ble rammet av bybrannen i juli 1866. Så Berthe og Nils Petter og deres første sønn, Nils Bernhard, var høyst sannsynlig blant de ca 5 000 som ble husløse i den gangen.

Kartet er fra 1850 og er over Nedre Bragernes og Brakerøya. Kartet er en del av samlingen med gamle kart fra Drammen som finnes i mediearkivet til Drammen kommune

Neste spor jeg finner er når datteren Karen Marie blir døpt i April 1868. Da bor de på Jensvollstrand i Lier. Ved folketellingen i 1870 bor de igjen i Drammen. Denne gang er gårdens nummer 86b. Dette er etter nummereringen i matrikkelen som gjaldt fra 1870. Og dette er Peder Buchs gate 6. Buchs gate er også oppgitt som bosted når datteren Henriette Magrete blir født i 1871.

En gang før 1875 flytter de til Grønland. Så langt jeg kan skjønne er adressen Grønland 31. Her bor de når Jenny Mathilde blir født og ved folketellingen i 1875. I 1878 er det ved dåpen til sønnen Jens Lauritz oppgitt at de bor i Strømsbyen. Noen nærmere adresse har jeg ikke.

En gang i 1885, mellom yngste sønns dåp på Strømsø 1 Feb 1885 og folketellingen 31 des 1885 flytter de over elven til Konggata 22. Her blir de boende og det er adressen som står i dødsfallprotokollen når Berthe dør i 1906. Den siste tiden før Nils Petter dør bor han delvis hos oldemor Jenny Mathilde og oldefar Paul Gustav og delvis hos sønnen Johan og hans familie.

Adresser Nils Petter og Berthe (klikk på lenken for å se i Google maps)

Ellef Paulsen og Jørgine Olsdatter sin bryllupsdager 24 Februar 1867. De gifter seg i Strømsø kirke og i kirkeboken står det at Ellef er født i Hof og er bosatt på Strømsø. Jørgine er født i Sandsvær men bosted er det vanskelig å se.

Jørgine kom trolig til Drammen i 1861. Ved Folketellingen i 1865 er hun losjerende sypike hos Ole Sørensen og bor i Møllergaten. Det er det gamle navnet på det som i dag er Erik Børresens gate. Ellef er det mer usikkert når flyttet, men ved folketellingen i 1865 er han tjenestedreng hos Skipsreder Claus M. F. Dahl på Vestre Nøsted i Lier.

Første felles adresse jeg finner er Møllergate, dvs dagens Erik Børresensgate, hvor de bor når de blir foreldre til tvillingene Poul Olof og Gustav Jørgen i april 1867. De bor fortsatt der når Gustav Jørgen dør 9 mnd gammel, men når Poul Olof dør i mars 1869 har de flyttet til Albumsløkken. Albumsløkken var en betegnelse på området Høytorget, Cappelensgate og Thornegata.

Det stemmer overens med hvor de bor ved folketellingen i 1870. Der er det oppgitt at de bor i Thornegade. Akkurat hvilken tomt har jeg ikke funnet ut, men ut fra at gårdens nummer er 78a1 og det jeg finner i gamle kart er det i kvartalet mellom Thornegata, Høytorvet, Rådhusgaten og Amt Blomsgt.

Når sønnen Klaus blir født i 1873 står det de er bosatt i Konggata. I folketellingen 1875 er bosted gård nummer 142 som er eiet av Kjøpmann Hans Olsen. Dette er Konggata 27. Siste oppføring jeg finner med denne adressen er ved sønnen Hjalmar blir døpt i februar 1879.

Mellom da og høsten 1884 flytter de til Strømsgata. I folketellingen 1885 er gårdens nummer 109 og adressen er Strømsgata 4. Bygget er eid av H. I. Rostock. det er også her de bør når Jørgine dør i 1890.

Adresser Ellef og Jørgine ( Klikk på lenkene for å se i Google maps)

Ellef og barna bor fortsatt i Strømsgata 4 ved folketellingen i 1 januar 1891. Men i 1900 er det han og sønnene Klaus og Hjalmar igjen og de bor på «hjørnet af Strømsgd og Storgd» Dette er Strømsgata 1.

En gang før 1910 flyttet Ellef, Hjalmar og Klaus til Øvre storgate 31. Dette var bygget som kaltes Victoriagården. Hotell Victoria lå her før de flyttet til Strømsø. Gården lå der Øvre Sund bo kommer i land på Bragernesiden og den brant ned i 1988.

I 1917 kjøpte Klaus og Hjalmar Øvre Storgate 50 og Ellef flyttet dit sammen med de og bodde der til han døde i 1923.

Adresser Ellef som enkemann (Klikk på lenkene for å se i Google maps)

Paul Gustav og Jenny Mathilde giftet seg i 1896. Når de får sitt første barn året etter er bosted oppgitt til Landfalløya. Ved barn 2 sin fødsel i 1898 står det de bor i Øvre Sund og ved barn nr 3 i 1899 er bosted Strømsgaden. Dette er første dokumenterbare adresse er da de ved folketellingen i 1900 bor i gård nr 108 som er Strømsgata 8.

Her bor de fortsatt når de får barn nr 4, Signe i 1901. Men når Signe dør i 1903 bor de i Haugesgate 72.

Litt etter det flytter de inni Konggata 22 hvor Jenny Mathildes foreldre bor. Det er adressen når hennes mor dør i 1906 og når bestefar Knut Wilhelm blir født i 1907.

Rundt 1908 flytter de inn i Victoriagården, Øvre Storgate 31, hvor de blir boende resten av livet.

Adresser Paul Gustav og Jenny Mathilde ( Klikk på lenkene for å se i Google maps)

Kilder

Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *