Slektshistorie Sverige

Oldemor Ida Katrina Anderson ble født i Dalsland i 1881. Hun vokste opp med en far som store deler av barndommen hennes var i Amerika. Rundt 1900 flyttet hun til Kristiania for å arbeide. Noen år senere traff hun en kar fra Hallingdal som het Helge Eriksen, ble gravid og giftet seg med han. De første årene de var gift bodde de i Bærum, først på Kalvøya og senere på en Husmannsplass i Bærumsmarka som het Holen.

Her er historier om hennes aner.