Bent Jæger sine vinterberetninger fra Grønland

Min mors bror, Bent Jæger, dro sommeren 1954 til Grønland. Han hadde fått jobb hos Den Kongelige Grønlandske Handel. Tidligere hadde han jobbet hos Kjøpmand Thoresen i Vejrumbro, så tatt utdannelse på Jydske Handelshøyskole i Aarhus. Etter det arbeidet han kort tid på Brugsen i Vinkel deretter et år på Dalen Kolonial i Asker (Norge). Fra 1954 til 1957 var han i Uummannaq (Umanak) som ligger på nordvestkysten av Grønland. Fra høsten 1957, etter å vært en tur hjemme i Danmark, arbeidet han i Nuugaatsiaq (Nugatsiak). Der ble han til 1959. Den siste perioden frem til han døde i Mars 1962 var han i Isortoq som ligger på Østkysten av Grønland men om han flyttet dit i 1959 eller om han var innom et sted som heter i Sisimiut som er litt lengre syd på vestkysten vet jeg ikke. Sommeren 1960 var det igjen planlagt tur hjem men jeg har ikke funnet noe om den turen foreløpig.

Bent Jæger
Bent Jæger på Grønland

Stedene han bodde på var den gangen isolert på vinterstid da isforholdene gjorde at skipene ikke kunne komme inn til stedet, noe som også rammet postgangen. De fikk noe post som ble droppet fra fly eller de fikk sendt noe ut med slede, men det var ikke ofte. I denne perioden på året skrev Bent noe han kalte vinterberetninger. Det var som en samling brev eller en dagbok som han så sendte når skipstrafikken kom i gang på vår/sommeren. Jeg har 3 av disse vinterberetningene. En fra vinteren 1955-56. Den er håndskrevet i en skrivebok. Så har jeg fra vinteren 1956-57 og 1957-58. Disse er skrevet på maskin og er en samling ark. I tillegg har jeg enkeltbrev fra vår til høst 1958. Jeg vil transkribere vinterberetningene og brevene og publisere de de her. Der jeg har funnet orddelingsfeil og skrivefeil har jeg valgt å beholde de slik at teksten fremkommer slik Bent skrev den.

Vinterberetninger 1955 – 1956 Uummannaq

Vinterberetninger 1956 – 1957 Uummannaq

Vinterberetninger 1957 – 1958 Nuugaatsiaq

Postkort

Postkort til foreldrene 6 Aug 1955
Postkort til Henning og Tove, trolig Juni 1957

Diverse brev

Bent hadde tenkt å dra til Danmark igjen sommeren 1962 og han tenkte seg til Norge i August, men 30 Mars det året ble Bent syk og døde kun 34 år gammel.

Etter Bents død ble bestemor og bestefar spurt om de ville ha Bents båre hjem. I brev til Mor sent 4 April sier de at deres svar var at om de kunne få den i løpet av 8 dager ville de det. Men det lot seg ikke gjøre, det kom til å ta 3 mnd før den var fremme. De snakket med broren Henning, han mente Bent nok ikke ville ønsket å bli sent hjem. De fikk forsikring av presten der oppe at han ville ordne alt samt at graven ville bli passet på slik den ville blitt hjemme på Den Grønlandske Handel sin bekostning og bestemte seg for at han skulle bli på Grønland.

Begravelsen var den 7 April. Dagen etter skrev Bestemor dette i brev til Mor:

» Der bev altsaa ringet fra Københ. fredag formid. kl. 10 at Bent skulde begraves kl 15 grønlandsk tid kl 18 dansk tid. Præsten fra Angmagssalik er ude på udstedet og skulde saa have det ordnet inden han rejste ind igen. De ringede også til Præsten og han flagede paa halv og flaget ved Forsamlingsh var også paa halv. Præsten kom kl 5 min før 18 og saa sad vi og snakkede lidt indtil vi vidste at nu skulde det foregaa saa sagde han; skal vi synge en salme? nej, vi kunde ikke synge. Saa læser jeg den, sagde han, så læste han, «Han som har hjulpet hidindtil» og bad en bøn og gik saa stille sin vej. Det er en lidt ejendommelig maade at være med til sit børns begravelse paa, men det er jo ikke første gang. Men nu kom vi over det ogsaa.»

I samme står det også at de skulle få Bents ting sent hjem unntatt klærne. De hadde Bestemor gitt beskjed om kunne gis bort, hun ønsket ikke å se de.

Ikke alle eiendeler kom frem. Noen mindre ting manglet og familen ved Henning skrev brev til Ministeriet for Grønland og han fikk også folketingsmedlem for Socialdemokratene valgt inn fra Nyborg krets, Svend Horn til å henvende seg til de for seg med ønske om å få de siste eiendelene, bilde av graven og om noen kunne si noe om Bents siste tid. Siste brev i saken jeg har sett er fra våren 1964. Da hadde de fått bilder og noen av de manglende tingene.

Mor pratet flere ganger om ønsket hun hadde om å få se sin brors grav på Grønland. Jeg tror til og med hun en gang på 70 tallet skrev inn til Hjemmets Ønskebrønn om dette. Isortoq er et avsidesliggende sted og jeg tror hun ikke helt så for seg hvordan hun skulle få til å reise dit.

Men i 2005 fikk Anne Sofie organisert turen. De reiste til Island, så med fly over til Kulusuk, som ligger i samme distrikt som Isortoq, og derfra med helikopter til Isortoq. Hun fikk pratet med folk som husket Bent og de fikk sett graven. Mor fikk være en stund alene ved den og etterpå sa hun at nå hadde hun fått fred. Samme dag dro de tilbake til Kulusuk og deretter til Island. Dette var en viktig tur for mor og jeg tror den gjorde henne godt.

Mens Bent bodde i Isortoq fikk han ofte besøk av de som jobbet på Loran (radio) stasjonen som lå 7 km unna Isortoq, En av de, Per Danker, har sendt oss sine dagboknotater fra Bents siste dager og sine betraktninger om Bent.

Bent Jæger Grav
Bent Jæger sin grav, Isortoq

Bygdebestyrer Bent Jæger sidste dager

Fotoalbum

Bent Jæger tok mange bilder mens han var på Grønland. Ca 150 av dias som er etter han er digitalisert og lagt inn i Flickr. Jeg har forsøkt å lokalisere hvor de er tatt ved å sammenlikne med andre bilder av stedene. Der jeg mener jeg har funnet sted er det oppgitt. Der det står kun «Grønland» har jeg enda ikke funnet sted bildet er tatt. Gi meg gjerne tilbakemelding på om det er noen feil eller om du kan hjelpe til med stedsangivelse. Bla i albumet ved å trykke på sidene eller kom inn på Flickr ved å trykke midt på.

Grønland

Join the Conversation

 1. Hei!
  Dette er et mærkelig træf!
  Det var jeg som passede din onkel under sygdommen, byggede kisten og gjorde ham klar til begravelsen.
  Derefter måtte vi vente på Præsten i omkring 14 dage inden han vendte tilbage til Isortoq.
  Og hvem er så jeg?
  Jeg arbejdede på Loranstationen som tekniker og sygepasser.
  Da Præsten var på tur nedover til Skjoldungen, var han innenom Isortoq hvor han fandt Bent temmelig syg.
  Præsten kom da en tur over til os med et brev fra Bent, hvor han bad om hjælp og udtryggelig bad om at jeg kom over og hjalp ham.
  Både i forbindelse med sygdommen og pasning af «butikken».
  Venlig hilsen
  Søren Oscar Kristiansen

 2. Hei, takk for at du hjalp Bent under hans sykdom. Vi setter stor pris på det du gjorde og på at du forteller oss dette.
  Vennlig hilsen
  Ole Edvin Jæger Paulsen

Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *