Anders Olsson – Mølleren fra Dalsland

Anders Olsson ble født den 4. Desember 1837 i Dalsland, nærmere bestemt på en plass som heter Hagen i Örs sogn, som den yngste av fem søsken. Hagen er et sted ved den nordøstre enden av Örsjön i det som i dag er Mellerud kommune. Foreldrene var Olof Anderson og Cajsa Nilsdotter. Olof ble født i Holm Sogn, som er i området byen Mellerud ligger. Cajsa er oppgitt født i Ödsköld Sogn som er litt lengre nord i Dalsland. Jeg har ikke funnet spor i arkivene om noen av de før de dukker opp i Husförhörslängden for Örs sogn 1818-1822. De er da oppført som innflyttet til stedet Hult fra Holms Sogn i 1822.

Olof og Cajsa ble gift ca 1821. I 1822 fikk de sin første datter, Brita Maja. Så ble Lisa født i 1825 og deretter Anders, som døde 1 år gammel, i 1828. I 1832 ble Aaron født og så i 1837 vår Anders.

Anders vokste opp under særdeles fattige kår. I oppføring av familien i Husforhørsboken 1823 -1827 står det at faren, Olof Anderson «Kan ej lesa i bok» og at familien er «Utfattiga». Betegnelsen «Utfattiga» følger familien videre i husforhörslengdene. Etter Olofs død følger det moren resten av hennes liv men barna klarer seg bedre etterhvert som de blir voksne.

Familien var backstusittare, først på Hult, så i 1827 på stedet Husvillan, så fra 1828 på Hagen. Å være backstusittare vil si de bodde i en stue som enten sto på almenningen eller på noen andres jord hvor de var på jordeierens nåde. Det fulgte som regel ikke med noen jord til stuen, men noen hadde en liten flekk til å dyrke poteter og de kunne ha noen få dyr som gris, geit og høner. På tiden Anders vokste opp var de som bodde slik som regel meget fattige og de livnærte seg av tilfeldig arbeid. Situasjonen deres gikk nok fra vondt til verre da Olof i oktober 1838 får «sjuk attest» og bli «uförmögen till arbete». Hva han led av har jeg ikke klart å finne ut.

Olof dør i 1849. Cajsa blir boende på Hagen til1853 da hun, Brita Maja, Aaron og Anders flytter til Kroken Sødra som ligger litt sør for Hagen. Lisa og hennes familie har da også nettopp flyttet dit da hennes mann, Jonas Larsson har fått jobb på sagbruket der. Brita Maja gifter seg 31 Desember samme år og flytter til Vänersborg. Hennes mann får kort tid senere jobb som konstabel ved fengselet i Vänersborg og forblir ansatt der frem til han går av med pensjon.

Ved Kroken er det to kverner, Krokfors kvarn og Sødra Kroken kvarn. Anders har trolig begynt å arbeide ved en av de og han kommer tilbake og jobber der i flere perioder i de neste 10 årene etter han flytter hjemmefra for første gang i 1855. I de årene arbeider han som «dräng» på forskjellige møller i området rundt Örsjön.

Krokfors Kvarn
Krokfor Kvarn, Anders jobbet trolig her i løpet av 1850 årene

I 1857 mister han broren Aaron som dør av Rödsot. Rödsot er et annet navn for dysenteri. På 1850 tallet var det en stor dysentri epedemi i Sverige. Bare i 1857 døde 10 500 mennesker av sykdommen og Älvsborgs län var det hardest rammede distriktet.

Piken Christina Andersdotter oppgir i Anders som far når hun føder en datter i 1864. Han nekter for farskapet og saken går til Nordal Häradsrätt hvor han blir frikjent i februar 1866. På den tiden er han tilbake på arbeid på Kroken Kvarn som lå i nærheten av Kroken Södra hvor moren og søsteren bodde. Ikke lenge etter flytter han og moren til Åsmule som ligger på vestsiden av Örsjön. Der blir de boende i 2 år. Da flytter moren tilbake til Kroken Södra og blir boende på fattighjemmet der mens Anders drar til Källsviken hvor han treffer Anna Cajsa Johannesdotter.

Anna Cajsa ble født 4 April 1842 plassen Klätten I Grinstad Sogn som er litt sør for Mellerud. Hun var den nest yngste av en søskenflokk på 8. Foreldrene var Johannes Petterson og Katharina Jonasdotter. Johannes er født i Järn Sogn i Mellerud. Det er 2 familier som passer men noen bekreftelse på hvem foreldrene var har jeg ikke funnet. Katharina er født i Grinstad, også dette i dagens Mellerud og hennes foreldre var Jon Jagren og Anna Simons dotter.

Johannes og Kathrina ble gift 31 Januar 1827. I 1828 får de sitt første barn Peter som dør som spedbarn samme år. I 1829 får de datteren Maja Lisa. Hun flytter til Göteborg hvor hun dør 22 år gammel. Så får de Jonas i 1832 og Olof i 1834. Olof er døvstum og han blir bare 17 år gammel. Niklas blir født i 1836 og deretter Anders i 1839. Anders dør også ung, han blir 16 år gammel. Så går det 3 år før vår Anna Cajsa blir født i 1842. Yngste sønn, Petter som blir født i 1844 mister de kort tid før han fyller 2 år.

Familien flytter en del rundt i Mellerud område. Fra 1846 er også de oppført med betegnelsen Backstusittare. Kathrina dør i 1850. 2 år senere gifter Johannes seg på nytt men blir igjen enkemann i 1855. Noe han er til 1859 da han gifter seg for tredje gang. Det året er Anna Cajsa 17 år og hun flytter nå ut for å gå i tjeneste. Hun arbeider flere forskjellige steder før hun i 1867 kommer til Källsviken i Dalskog der hun treffer Anders Olsson.

Anna Cajsa blir gravid med Anders og de gifter seg den 29. Oktober 1869. En måned senere får de sitt første barn, Carl Oscar Amadeus. De blir boende i Källsviken i et år til før de flytter til Ingribyn i Holms Sogn.

Her blir Anders oppført med yrket «Mjölnare» det vil si han har tatt steget opp fra å være «dräng» og her blir deres andre barn, Hulda Marie født i 1871.

Etter fire år i Ingribyn flytter de litt sørover til Ruds Kvarn i Grinstad Sogn hvor de bor i et år før de flytter nordover til Dalskog. Først tre år på et sted som heter Famsed. Her blir Anna Sofia født i 1876. Så et år på Tonebyn hvor Anders Gustav kom til verden.

I 1879 går ferden litt sørover til Forsebol kvarn i Örs Sogn. Stedet er på vestsiden av Örsjön og her er det på den tiden en mølle og et sagbruk. I 1881 venter de barn igjen og den 28 oktober blir min oldemor Ida Katrina og hennes tvillingsøster Kristina født.

Forsebol Kvarn
Forsebol Kvarn

Noe over en måned før tvillingene ble født får Anders arbeids attest og står som utflyttet til Amerika. Om han dro før de ble født eller om han fikk attesten da og virkelig avreisedato var senere vet jeg ikke. Jeg har ikke funnet noen spor etter når han dro, hvilket skip han dro med og hvor i Amerika han reiste til.

Anna Cajsa og barna er fortsatt oppført under Forsebol i Husförhörslängden. Men det står under anmerkninger at de bor i Stränge. Dette er et sted som ligger ca 2 km fra Forsebol helt nede ved Örsjön. Hva de levde av mens Anders var borte vet vi ikke men sannsynligvis sendte han penger hjem og det er mulig de hadde noe oppsparte midler. Jeg har også hørt at de samlet urter og andre planter i skogen som så ble solgt til apotek. Oldemor Ida Katrina skal ha hatt mye kunnskap om dette og hun ville visstnok helt til det siste ikke ta skolemedisin men holdt seg til plantebasert medisin.

I 1886 reiste eldste sønnen, Carl Oscar Amadeus etter faren til Amerika. Det står mer om han og de andre i familien som emigrerte senere i «Utvandring fra Sverige«

Anders kommer hjem en gang i løpet av siste halvår i 1886 eller i begynnelsen av 1887 etter å ha vært borte fra familien i overkant av 5 år. Akkurat når har jeg ikke funnet ut. Han blir hjemme til sommeren 1887. I Utflyttingslängden er utreise oppgitt til 29 Juli. Familien står da fortsatt oppført med at de bor i Stränge, men senere på høsten ser det ut til at de flytter til et sted ca 5 km lengre sør som heter Gunvarbyn.

Denne gangen blir Anders borte i 2 1/2 år. Han returnerer i Januar 1890. Mens han er i Amerika kjøper han en stor illustrert bibel fra W.L. Richardson & CO i Boston. Den har tykke lærpermer og metallbeslag. Inne i boken har Anders skrevet » Dänna bok har jag kiöpt i amerika 1888″. Denne bibelen har vi ennå men den er dessverre i litt dårlig stand og med mange løse blader.

Anders Olsson Bibel
Bibel front
Bibel
Anders Olsson skrift i bibel

Familien står oppført i husforhörslengden under Gunvarsbyn også etter Anders kommer hjem. Han har da tittel Bruk (ar). I November 1891 står de som flyttet tilbake til Forsebol. Tittelen hans er igjen Mjölnare. Men det er i anmerkningene som det mest interessante står, nemlig at han «äger i Stränge». Om dette innebærer at de bor i Stränge og er oppført i Forsebol fordi Anders jobber der eller om de også bor i Forsebol vet jeg ikke. Med utflytting til og oppføring av bosted på Stränge er ikke ført in i längdene før i November 1893. I den samme oppføringen står det også at Anders har reist til Amerika igjen.

Dette er tredje og siste reisen hans til Amerika. Han var 44 år første gang han dro og 58 år siste gang han kom hjem. Tiden i Amerika har gjort at de nå eier en egen eiendom og han har midler til å kunne tilby barna å finansiere emigrasjon til Amerika. Vi vet at oldemor Ida Katrina fikk det tilbudet og det er vel sannsynlig at han gav deg tilbudet til de andre barna også. Fire av de dro, oldemor og hennes tvillingsøster Kristina valgte å bli i Norge. Det står mer om dette i «Utvandring fra Sverige«.

Anna Cajsa døde 7 juni 1907. Det var kun fire dager etter oldemor fikk sitt første barn, min farmor Anna. Anders levde til 1915 da han dør av «Alderdomssvaket» den 13 Oktober.

Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *