Utvandring fra Hallingdal

Min oldefar, Helge Eriksen Haugen var fra Hol i Hallingdal. Han var født på plassen Haugen i Sudndalen. Denne plassen ligger rett ved innkjørselen til Hallingskarvet Skisenter. Hans aner kom hovedsakelig fra Hol og Ål. Fra dette området var det stor utvandring til Amerika, spesielt fra 1860 tallet og senere. Mange fra vår familie var blant de som dro og dette er en oversikt over emigrantene som var i den nærmeste familie.
En av de første som dro var:

1.Gunnhild Embriksdatter, f 1792. Gunnhild var søsteren til Liv Embriksdatter som var  mor til Embrik Stølen, Oldefar Helge sin morfar. Hun var født på plassen Embriksstugu ved Opheim på Ål. Gunnhild giftet seg med Nils Eirikson, f ca 1795, i 1823. Ekteskapet var barnløst. Noe før 1834 tok de over plassen Rotebakkdokken etter hans foreldre. I 1852 solgte de Rotebakkdokken og i 1857, i en alder av hhv 64 og 61 år, emigrerte de til Wisconsin.

Oldefar Helge sin Mormor var Aagot Tolleivsdatter Raggsteindalen f 1813, d 1853. Hun var datter av Tolleiv Olsen Raggsteindalen og Ingebjørg Jacobsdatter som bodde på Nordre Raggsteindalen. Hun fikk 3 barn utenfor ekteskap og bodde for seg selv i en stue kalt Øvre Søre Raggsteindalen. 4 av de 6 søsknene hennes dro til Amerika.  De var:

2.Ola Tolleivsson d.e, f 1815. Ola emigrerte i 1857. Han var da ugift.
3.Ola Tolleivsson d.yngste, f 1825. Gift med Sunnev Ellingsdatter Hjalmeplassen. Ola og Sunnev giftet seg i 1855, I 1857 er de Inderst i Raggsteindalen. De emigrerer med 2 Barn i 1858. Senere får de minst et barn til.
4.Lars Tolleivsson, f 1827. Gift med Birgit Sveinsdatter (Kalt Krulle-Birgit) Lars og Birgit emigrerte i 1868. De hadde da sannsynligvis ingen barn.
5. Tolleiv Tolleivsson, f 1819. Gift med Birgit Larsdatter. Tolleiv tok over Nordre Raggsteindalen. I 1865 bor han og Birgit der sammen med hans mor og 3 barn. I tillegg har de en Inderst (leieboer) ved navn Knud Olssen boende. Tolleiv blir enkemann i 1886. I 1893, 73 år gammel emigrerer han til USA. 5 av barna hans hadde tidligere emigrert så sannsynligvis dro han for å bo hos en av dem. Et barnebarn, Ole Tollefson, tjenestegjorde i den amerikanske hæren under 1. verdenskrig.

Embrik Stølen var morfar til Oldefar Helge. Helge sin mor, Ambjørg var en av 3 barn moren Aagot Tolleivsdatter fikk utenfor ekteskap. Embrik ble senere gift med Haldis Olsdatter og fikk 2 sønner, Lars og Even, sammen med henne. Etter Haldis dør i 1859 ble begge brødrene satt bort på legd. Lars emigrerer til Amerika i 1876 og Even i 1878.

6. Lars Engebretsen (Eller Embrikssen, Engebret er en fordanskning av Embrik) f 1854. Lars emigrerer i 1876. Han er da 21 år gammel og ugift.  Lars var 5 år gammel når moren døde og han og broren ble satt bort på legd. Lars var på Nordre Nestegard ved folketellingen i 1865 så trolig er det til denne gården han kom til. I 1875 er han jordarbeider og bor som inderst (leier) på gården Åkremyren. Han har mulig også bodd på gården moren kom fra, Hjalmeplass for i oppføringen over utflyttede ved emigrering står han oppført som Lars Engebretsen Hjalmeplass eller Solheim. Jeg har ikke funnet ut noe mer om Lars sitt liv i USA.
7. Even Engebretsen f 1858, d 1933. Even var 1 år gammel da moren døde og han ble satt bort på legd. Han kom til Nedre Sønderhol. Her vokste han opp hos Vebjørn Mikkelson og hans familie. Han er oppført der ved folketellingen i 1865 som legdslem og i 1875 som tjenestegutt. Det er også oppgitt bosted når han gifter seg med Torand Andersdatter i 1878. Få uker senere står de oppført som utflyttet til Amerika. Sammen med dem drar Mikkel Vebjørnsen. At han ble på Sønderhol og også reiste sammen med en av sønnene i familien tyder på at han ble behandlet godt og sannsynligvis som en i familien. Torand dør i barsel ved fødselen av deres første barn i 1879. Barnet, Andrew Theodore dør en måned senere. Senere gifter han seg med Kari Pedersdatter. Hun dør etter kort tid og i 1882 blir han gift med Kari sin søster Gurine. De får 11 barn. Ved folketellingen fra 1910 er de som er bosatt i Beaver Creek, North Dakota og det er 10 barn i husholdningen.

Oldefar sin far, Erik Helgesen Haugen kom fra gården Halvfardokken som ligger på østsiden av Sudndalsfjorden. En av søstrene hans reiste til Amerika. Det var:

8. Gunnhild Helgesdatter, f 1826. Hun ble gift med Hans Christoffersen fra Lærdal i 1855. Året før hadde de fått en uekte datter som døde 4 mnd gammel. I 1865 bor de i på gården Granden i Lærdal. Hans står som husmann med jord og smed. De har da ingen barn. I 1867 emigrerer de.

Broren Halvor Helgesen Halvfardokken var den som tok over Halfardokken etter faren. Halvor fikk 6 barn og 3 av de emigrerer. Disse er:

  • 9. Kari Halvorsdatter, f 1853. Kari flyttet til Botne i Vestfold. Hun var bosatt der ved folketellingen i 1875. I 1881 emigrerte hun til Amerika. Hun bosatte seg i North Dakota, ble gift og fikk etter sigende 8 barn.
    10. Eirik Halvorsen, f 1864. Emigrerte til Amerika i 1884. Kom tilbake igjen. Giftet seg i 1895 med Birgit Olsdatter Hansehaugen og dro tilbake til Amerika samme året. Fikk 3 barn og bodde trolig på vestkysten.
    11. Anne Halvorsdatter, f 1859. Anne emigrerte i 1888. Bosatte seg i Northwood, North Dakota og ble gift der.

Anne Helgesdatter var en annen av søstrene til Erik. Hun ble i 1860 gift med Ola Helgesen. De flyttet mye rundt men bodde på Sagen i Ål fra ca 1868. Av deres 7 barn dro 1 til Amerika. Det var:

12. Ola Olsen Gjernesslåtta f 1867. Emigrerte i 1885.

Yngste broren til Erik, Halvor, Anne og Gunnhild het Vebjørn Helgesen Haugo. Han forpaktet gården Haugo fra 1870. 2 av hans 10 barn emigrerte. Det var:

13. Helge Vebjørnsen, f 1869. Jeg vet ikke når han dro og hvor han slo seg ned. Det står i Folk og Fortid i Hol at han ble gift i USA.
14. Vebjørn Vebjørnsen f 1871. Heller ikke han har jeg noen ytterligere opplysninger om

Andre som dro var:

15. Eirik Olsson, f 1830. Eirik emigrerte 1857. Han var da ugift. Eirik var sønn av Ola Halvorsen Halfardokken (Halvfaren). Han var en av 12 uekte barn Halvfaren fikk før han giftet seg. Eirik var fetter til Erik Helgesen Haugen, far til oldefar Helge.
16. Margit Sevatsdatter, f 1836. Gift med Iver Ellefsen. Margit og Iver emigrerte i 1869. De bosatte seg ved Zumbrota, Minnesota og fikk ifølge Ål bygdebok 3 barn, Gurine 1871-1874, Gurine 1875-1936, Edward 1876-1948. Hennes far
17. Sevat Steingrimsson, f 1799, emigrerte i 1878 og dro med kurs for New York, derfra så videre til Minnesota for å bosette seg hos datteren Margits familie. Han er da 79 år gammel og det var 4 år siden konen Kari Olsdatter døde. Ved folketellingen i Minnesota i 1880 er han bosatt sammen med datteren, svigersønnen og 2 barnebarn i Roscoe Township.

Kilder:
Ål Bygdebok
Folk og Fortid i Hol
Digitalarkivet

Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *