Sander Sanderson Røo

Stridshammeren til Sander Sanderson Røo

En av våre tidlige forfedre i Hallingdal er Sander Sanderson. Han skal ha kommet fra  Skottland på flukt fra religionsforfølgelsene på Dronning Maria Stuart’s sin tid. Først ha slått seg ned utenfor Oslo. Der ble han gift med Ragnhild Asgotsdatter. De flyttet til Gol og deretter videre til Hol hvor de bodde på gården Røo. De skal ha bodd flere steder i Hol og Ål. De siste årene er det sannsynlig at bostedet var på Torpo.

Sander var skredder og fra 1612 Sorenskriver. Det er mye som tyder på at han virket som skriver før den tid, men det var da han ble formelt ansatt.

Det er en artikkel om han på nettstedet Hallingminne og en på Wikipedia i tillegg til det som står om han i Folk og Fortid i Hol bind 1 og bind 6.

Join the Conversation

Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *