Er Kong James 1 av England en av våre forfedre?

Flere steder, blant annet i Sandsværs Historie Bind V side 458 er det skrevet om påstandene om at Hans Jenssøn, som er tip tip tip tip tip tip oldefar til far, er uekte barn av Kong James 6 av Skottland, som senere også ble Kong James den 1 av England, og en enke ved navn Mette.

Han Jenssøn levde fra ca 1590 til 1676. Han var sorenskriver og bodde fra 1558 på gården Sommerstad i Sandsvær. Før det har han bodd på gården Næss. Han var gift med Mari Rasmussdatter og de fikk ca 10 barn.

Bakgrunnen for historien er at i 1589 var blitt avtalt ekteskap mellom Kong James og Anna av Danmark, som var datter av Kong Fredrik II og søster av Christian IV. De ble gift ved stedfortreder i august 1589. Da var hun 15 år gammel. Etter bryllupet skulle hun reise til Skottland for å møte James. Men underveis ble de rammet av uvær og de måtte snu. Det skal ha blitt gjort 2 forsøk og etter det andre dro de inn til Oslo. Kong James var utålmodig etter å treffe sin kone og utstyrte skip for å dra til Norge. Også han ble hindret av uvær, men den 3 november hadde de klart å komme seg over Nordsjøen og han gikk i land på Flekkerøy. Det kom raskt rykter om at uværet var fremkalt av hekser og flere danske kvinner ble dømt og brent på bålet for dette året etter.

Fra Flekkerøy dro han videre til Jomfruland og Langesund. Den 10 November overnattet han på Sandherred Prestegård i det som i dag er Sandefjord. Deretter dro han til Tønsberg og Sande. Han skal også ha overnattet på Lier og Asker Prestegårder. Den 23 November ble ekteskapsinngåelsen bekreftet og de feiret bryllup på Ladegården i Oslo.

Det var under oppholdet på Sandherred Prestegård møtet mellom Kong James og enken Mette skal ha skjedd. Etter sigende var hun en ung enke som var naboen til prestegården. Å få bekreftet om historien er sann eller ikke er nok ikke mulig. Kilden i Sandsværs Historie hadde skrevet ned det han ble fortalt av en » Hans Jenssøns oldebarn, Hans Jørgen Rasmussøn Klokkerløkka (f1795), fortalte ca. 1850 til Nils Hanssøn Ula at Hans Jenssøn skulle være født i Sandar prestegård som en illegitim sønn av kong James VI av Skottland, den seinere kong James I av Storbritannia «. Ikke en kilde som man kan karakterisere som sikker.

Noe som taler mot at historien er riktig er at selv om Kong James skal ha vært glad i en fest og drakk mye, skal han også ha vært religiøs eller opptatt av å fremstå som religiøs. Det sies han påsto at han aldri hadde vært utro mot Dronning Anna, noe som i så fall var veldig uvanlig for en konge på den tiden. Og Kong James og Dronning Anna var gift, riktignok kun ved stedfortredere, når det eventuelle møtet med Mette skulle ha skjedd.

Trolig var navnet til Hans sin mor Mette. Det ser man av at Hans og Mari sin eldste datter ble kalt Mette. Men om han er den omtalte enken Mette sin sønn eller om han i det hele tatt ble født i Sandherred vet man ingenting om. At Hans sitt etternavn var Jenssøn forteller at navnet på hans far var Jens. Det kan være en forvanskning av James, men den norske varianten av James er Jakob så det ville vært mer trolig at han ble kalt Jakobssøn om historien var riktig.

Så sannsynligheten for at vi er av kongelig herkomst er nok lav, men det er jo en morsom historie.

Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *